มาร่วมงานกับ ดอง ดอง ดองดิ(DON DON DONKI)

DON DON DONKI STORE IMAGES

ดองกิโฮเต้ คือ อะไร

ดองกิโฮเต้ (Don Quijote) เป็นเครือข่ายค้าปลีก ที่มีส่วนลดที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นชื่อ "ดองกิ" ("Donki") ที่มีสาขากว่า 350 แห่งในญี่ปุ่น 3 แห่งในฮาวายและ 9 แห่งในแคลิฟอร์เนีย ดองกิโฮเต้ กำลังขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
"ดอง ดอง ดองกิ" ("DON DON DONKI")

DON DON DONKI STORE IMAGES

เราคือใคร?

ดองกิโฮเต้ กรุ๊ป(Don Quijote Group) ดำเนินธุรกิจตามหลักสามประการคือ
ความสะดวกสบาย ส่วนลด และความสนุกสนาน ตามหลักปรัชญาขององค์กรในเรื่อง "การให้คุณค่าต่อลูกค้าเป็น
ความสำคัญสูงสุดของเรา "

DON DON DONKI STORE IMAGES

เหตุที่ควรร่วมงานกับเรา?

กลุ่ม ดองกิโฮเต้ (Don Quijote) กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พนักงานสามารถมั่นใจในความก้าวหน้าในอาชีพ ที่Don Quijote ที่เปิดโอกาศให้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จในขณะที่ได้รับผลตอบแทนจากการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตของบริษัท